۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1398-09-24

آشنایی با تمایز و تفاوت‌های ساز قانون و سنتور قسمت 3 ، آموزش قانون ، آموزش ساز قانون ، آموزش سنتور ، آموزش سنتور ایرانی ، آموزشگاه سنتور ، آموزشگاه قانون ، آموزش ساز ایرانی

گوشی‌های ساز قانون و سنتور
سازهای قانون و سنتور، هردو دارای گوشی‌هایی هستند که یک سر سیم به دور آن‌ها پیچیده می‌شود و با فرو کردن کلید کوک در گوشی و چرخاندن آن سیم‌های ساز قانون و سنتور را کوک می‌کنند.
گوشی‌های سنتور در کلاف سمت راست است و ۷۲ میله از جنس فولاد یا فلزات ضد زنگ نصب می‌شود که در ردیف‌های ۴تایی (۱۸ ردیف ۴تایی) کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. گوشی ساز سنتور دارای یک سوراخ است که یک سر سیم داخل آن فرو می‌رود و اضافه‌ی سیم به دور گوشی پیچیده می‌شود.
این در حالی است که گوشی‌های ساز قانون از جنس چوب و به شکل میخ هستند که یک سر آن به شکل هرم است و سر دیگرش باریک است و به صورت عمودی در سطح افقی چوب در سمت چپ ساز قرار می‌گیرد.
کلید کوک قانون و سنتور و آشنایی با تفاوت آن‌ها
کلید کوک ساز سنتور یک وسیله فلزی (قسمتی که در دست قرار می‌گیرد ممکن است چوبی یا پلاستیکی هم باشد) به شکل T است و در انتهای آن سوراخ کم عمقی وجود دارد تا بتواند برای کوک کردن ساز در گوشی قرار بگیرد. کلید کوک سنتور برای کوک کردن در دست راست نوازنده قرار می‌گیرد و به چپ و راست می‌چرخد.
ساز قانون هم یک کلید کوک ۱۰ سانتی متری دارد که یک سر آن سوراخی به اندازه سر پهن گوشی ساز قانون ایجاد شده است. کلید کوک قانون برای کوک کردن در دست چپ نوازنده قرار می‌گیرد و به چپ و راست می‌چرخد.
شیطانک
شیطانک در ساز سنتور دو قطعه چوب باریک به اندازه قاعده‌ی ذوزنقه ساز است که در هر دو طرف صفحه‌ی رویی ساز نصب می‌شود و روی آن شیار‌های کم عمقی به فاصله‌ی یک میلی متر از یکدیگر وجود دارد تا سیم‌های ساز از روی آن‌ها عبور کند. در طول شیطانک یک مفتول فلزی هم با همان طول نصب می‌شود تا سیم‌ها پس از عبور از شیار از روی آن‌ها بگذرد تا در چوب ساز فرو نرود و صدای ساز شفاف شود.
در ساز قانون هم این قطعه چوبی باریک یا همان شیطانک وجود دارد و بین پرده گردان‌ها و گوشی‌ها در سمت چپ ساز قرار می‌گیرد.
سیم‌گیر
در بدنه‌ی سمت چپ ساز سنتور ۷۲ (به تعداد سیم‌های ساز) مفتول فلزی (ساچمه) در ردیف‌های چهارتایی نصب شده اند که گره یک سر سیم‌ها به آن‌ها می‌پیچد.
سیم یا جعبه‌ی گره‌های ساز قانون در کلاف جانبی سمت راست است که توخالی است و گاهی در متحرک دارد که گره وتر‌ها داخل این قسمت قرار می‌گیرند سپس از سوراخ‌های تعبیه شده بیرون می‌آیند و از روی خرک عبور می‌کنند.