۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1398-09-12

آشنایی با تمایز و تفاوت‌های ساز قانون و سنتور قسمت 2 ، آموزش قانون ، آموزش ساز قانون ، آموزش سنتور ، آموزش سنتور ایرانی

صفحه‌ی رو
صفحه‌ی روی ساز سنتور، معمولا دو گل مشبک برای خروج صدا وجود دارد و روی صفحه دو ردیف نه تایی از خرک نصب می‌شود که از هر خرک چهار سیم می‌گذرد. اما در ساز قانون این ساختار متفاوت است. در صفحه‌ی رویی ساز قانون هم شبکه‌هایی چوبی برای خروج صدا ایجاد می‌کنند؛ اما در ساز قانون در سمت چپ آن ۲۷ پرده گردان و ۸۱ گوشی قرار دارد و در سمت راستش یک خرک نصب می‌شود که زیر خرک چهار تکه پوست مستطیلی شکل قرار دارد. این تفاوت عمده ساز قانون با ساز سنتور است.
پل‌های درون جعبه‌ی صوتی
هر دو ساز قانون و سنتور، پل‌هایی استوانه‌ای دارند که به شکل یک قطر مداد معمولی بین صفحه‌ی رو و زیر نصب می‌شود. این پل‌ها فشار وارد بر صفحه رویی را تحمل و کنترل می‌کنند تا صفحه نشست و تغییر شکل نداشته باشد.
خرک
خرک سنتور اما یک قطعه چوب استوانه‌ای به ارتفاع دو و قطر یک و نیم سانتی متر است. یک طرف خرک پهن و مسطح است که روی صفحه قرار می‌گیرد و طرف دیگرش دارای یک شیار باریک و کم عمق است که یک مفتول فلزی روی آن قرار می‌گیرد و سیم‌های ساز از روی مفتول عبور می‌کنند تا در چوب خرک فرو نروند و صدای شفاف تری ایجاد شود. سنتور ۹ خرک در سمت راست و ۹ خرک در سمت چپ دارد (مجموعا ۱۸ خرک) که از هر خرک یک گروه چهارتایی سیم عبور می‌کند.
و اما خرک قانون یک تیغه‌ی باریک چوبی به طول تقریبی ۳۵ سانتی متر (کمی کوچکتر از عرض قانون) و ارتفاع ۲ سانتی متر است. خرک قانون به صورت یکسره به کمک چهار پایه‌ی چوبی کوچک روی سطح پوست‌ها نصب می‌شود و کلیه‌ی سیم‌های ساز قانون از روی آن عبور می‌کنند.
اما در ساز قانون به جای مفتول فلزی، روی خرک یک استخوان باریک قرار دارد که سیم‌ها از روی استخوان عبور می‌کنند و از فرو رفتن سیم در چوب خرک جلوگیری می‌شود.