۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1398-07-10

موسیقی برای زندگی ما ، نقش مثبت موسیقی در زندگی ما ، آموزش موسیقی ، موسیقی درمانی ، آموزشگاه موسیقی ، موسیقی ایرانی ، آموزش موسیقی کودک

در ساختار مغز انسان مرکزى براى دریافت موسیقى وجود دارد که در پشت پیشانى قرار گرفته است. این قسمت همان نقطه‌اى است که وظیفه یادگیرى و ابراز احساسات انسان را نیز بر عهده دارد. به همین دلیل می‌توان گفت میان موسیقى، یادگیرى، کنترل و ابراز احساسات، رابطه مستقیمى وجود دارد . محققان و اندیشمندان دریافته‌اند که افراد در شرایط مختلف و وضعیت‌های گوناگون، واکنش‌هاى متفاوتى به موسیقى یکشان از خود نشان می‌دهند؛ زیرا شرایط انسان‌ها در شرایط احساسى مختلف قرار میگیرد. در نتیجه آن واکنش های مختلفی را هم از خود بروز می دهند.
موسیقی مفید است؟ چرا؟
دانشمندان معتقدند دلیل تکرار شدن ناخودآگاه برخى قطعات موسیقى در ذهن انسان به ناحیه‌ای در قشر جلویى مغز انسان مربوط است. این ناحیه در مغز مسئولیت یادآورى قطعات موسیقى را بر عهده دارد که فرد در گذشته شنیده است. ناحیه گیجگاهى هم وظیفه پردازش صداهاى اولیه و ساده ، استدلال و همچنین یادآورى خاطرات را بر عهده دارد.

ما باید بدانیم که چه نوعی از موسیقى در مغز ما ایجاد آرامش می‌کند و در جسم ما مژده درمان و حال خوش را می‌دهد و چه نوعی از موسیقى منجر به استرس و در نتیجه بیمارى می‌گردد. از طریق موسیقى می‌توان مصونیت انسان‌ها را در برابر بیماری‌ها بالا برد، دردهای جسمی و روحی را تا میزان زیادی کاهش داد و از ایجاد و پیدایش آنها جلوگیرى کرد.
همه ما قطعا بهتر می دانیم که موسیقی خوب و اصیل بیش از هرچیزی می تواند در درمان بیماری های روحی و روانی انسان ها تاثیر مثبت و البته چشمگیر داشته باشد. مطالعات و تحقیقات آکادمیک صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد باید به انواع موسیقى در درمان بیماری ها توجه بیشتری داشت.