۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1398-06-27

چرا در زندگی موسیقی اهمیت دارد؟ بخش دوم ، آموزش موسیقی تخصصی ، آموزشگاه موسیقی ، آموزش موسیقی تخصصی

4. بهبود مهارت ها در کار گروهی
یادگیری انواع مهارت‌ها در کار گروهی مهارتهای بسیار مهم برای موفقیت در زندگی هستند. نواختن یک ساز نیازمندهمکاری با سایر اعضای گروه است. در یک گروه موسیقی، افراد در کنار هم می آموزند که چگونه با سایر اعضا همکاری کنند و برای نواختن یک آهنگ خوب به صورت گروهی، هر نوازنده باید یاد بگیرد که به دیگران گوش فرادهد تا افراد در کنار هم بتوانند آهنگی دلنواز خلق کنند.
5. برای ریاضی‌تان...
خواندن نت‌های موسیقی نیازمند شمارش و محاسبه نت‌ها و ریتم هاست که این امر به بهبود و رشد مهارت‌های ریاضی در مغز کمک می کند. در عین حال، مطالعه تئوری موسیقی نیازمند یادگیری جنبه های بسیاری از ریاضی است.
مطالعات نشان داده است که دانش آموزانی که سازی را می نوازند از دانش آموزانی که سازی نمی نوازند، نمره های بهتری کسب می کنند.