۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1398-02-07

تاثیرات شگفت انگیز موسیقی بر کودکان

تاثیرات شگفت انگیز موسیقی بر کودکان
موسیقی همیشه به عنوان موثر ترین فاکتور در آموزش کودکان شناخته شده است. تقویت و تسریع رشد حرکتی در کودکان، مهم ترین تاثیری ست که می توان براب آموزش موسیقی به کودکان نام برد. تقویت هیجانات و بهبود روابط عاطفی میان کودکان و والدین از نیز از دیگر تاثیرات موسیقی بر کودکان در سنین پایین است. در کل می توان تقویت توان مغزی را برای تاثیر موسیقی بر کودکان در نظر گرفت. از سنین سه سالگی به بعد ارتباط مربوط به موسیقی در مغز کودک شروع به رشد می کند. به همین دلیل محققان و دانشمندان در این حوزه توصیه می کنند تا آموزش موسیقی به کودکان را از سنین سه سالگی به بعد آغاز کنیم.