۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

  • 1397-07-24

نقش موسیقی در رشد و تکامل کودک

موسیقی و خصوصا آموزش موسیقی بسیار برای کودکان مفید و پرفایده است .موسیقی برای کودکان از افزایش هوش گرفته تا آرامش و احتماعی شدن بسیار برای آنها کاربردی است.

همان طور که موسیقی برای درمان افراد بزرگسال مورد استفاده است، موسیقی درمانی بر رفتارهای کودکان تاثیر بسیار مثبتی دارد و با ایجاد یک سری تجربیات موسیقیایی در تسهیل گسترش ارتباطات کودکان، احساسات اجتماعی، اعصاب و افزایش هوش آن ها بسیار موثر است. موسیقی درمانی می تواند کیفیت زندگی کودک را در عرصه های مختلف بالا ببرد، نظیر ارتباط کودک با کودک دیگر، کودک و خانواده، ارتباط کودک و پزشک یا معلم! این ارتباطات به وسیله المان های موجود در موسیقی و توانایی نفوذ موسیقی به اعماق روح انسان تسهیل می شوند و در نهایت فضای مثبت و موقعیت عالی برای رشد کودک فراهم می آورند. تاثیر مستقیم بر هر دو نیم کره مغز باعث می شود هماهنگی میان آن ها بیشتر شده، بهره هوشی فرد بالاتر رود.


بر اساس مطالعات جدید، موسیقی‌درمانی می‌تواند به کاهش افسردگی در کودکان و نوجوانانی که دارای مسائل رفتاری و هیجانی هستند کمک کند.

به نقل از سایکسنترال، پژوهشگران دریافتند، عزت‌نفس کودکانی که تحت موسیقی‌درمانی قرارگرفته بودند به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و میزان افسردگی آن‌ها نیز به‌طور چشمگیری کاسته شده بود.

محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که مهارت‌های ارتباطی و تعاملی در کودکانی که تحت این شیوه درمانی قرارگرفته بودند تقویت‌شده بود.

در این مطالعه ۲۵۱ کودک شرکت داشتند. این کودکان به دو گروه تقسیم شدند. ۱۲۸ کودک در یک گروه تحت مراقبت‌های معمول قرار گرفتند و برای ۱۲۳ نفر دیگر نیز علاوه بر مراقبت‌های عادی، برنامه موسیقی‌درمانی اجرا شد. بررسی نهایی نشان داد که مسائل هیجانی، رشدی و یا رفتاری کودکان هر دو گروه برطرف شده بود و اثرات آن در درازمدت همچنان باقی بود. بااین‌حال موسیقی‌درمانی برای کودکان گروه دوم موجب بهبود آن‌ها شد.

این مطالعه نشان داد که شاید حتی بتوان موسیقی‌درمانی را به‌عنوان بخشی از شیوه‌های روان‌درمانی رایج برای کودکان گنجاند.

نقش موسیقی در رشد و تکامل کودک
در حال حاضر کشورهای توسعه یافته به نقش موسیقی در پرورش استعدادهای کودک و حتی رشد شخصیتی او پی برده و برای آموزش نکات تربیتی از موسیقی استفاده می کنند. آیا می دانید که موسیقی چه اثری بر کودک شما و رشد و تکامل او