۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

آموزش موسیقی کودک

آموزش موسیقی کودک
نتایج یک مطالعه انجام شده توسط شلنبرگ در دانشگاه تورنتو در سال ۲۰۰۴ نشان داد که
در کودکان شش ساله ای که هر هفته مورد آموزش موسیقی قرار داشتند، افزایشی در میزان بهره هوشی آن ها مشاهده شد.
شلنبرگ در مدت نه ماه به گروهی از کودکان شش ساله موسیقی و پیانو را آموزش می داد و
به یک گروه دوم نمایش را آموزش داد و به گروه سوم هیچ آموزشی نداد.
این کودکان در مرحله اول و قبل از شروع آموزش ها مورد آزمایش قرار گرفت.
در پایان آزمایش با تعجب مشاهده شد که گروهی از کودکان که تحت آموزش موسیقی
قرار گرفته بودند در تست IQ سه امتیاز بالاتر از دو گروه دیگر کسب کردند.
در گروه نمایشنامه تأثیری در میزان IQ مشاهده نشد اما این گروه از مزایای بهبود رفتارهای اجتماعی برخوردار شدند.
موسیقی به مرور زمان تاثیر خود را در بهبود اعتماد به نفس کودکان، افزایش قدرت حافظه، رشد شخصیتی و مهارت های یادگیری شان نشان می دهد.
کلاس های موسیقی ویژه کودک در آموزشگاه موسیقی کمان برای گروه سنی شش ماهه تا سه ساله برگزار می شود. کلاس های موسیقی کودکان به صورت بازی موسیقی و کارگاه های مادر و کودکبرگزار می شود. در این دوره های آموزش موسیقی به روش ارف کودکان، آواز کودک(کُر)، فلوت و گروه نوازی، دف و تنبک کودک به صورت تخصصی آموزش داده می شود.