۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

گروه نوازی ایرانی و جهانی

گروه نوازی ایرانی و جهانی
هنرجویان آموزشگاه موسیقی کمان، پس از گذراندن دوره های مبتدی آموزش سازها در گروه سنتی و کلاسیک می توانند در دورهای گروه نوازی سنتی و کلاسیک شرکت نمایند.
فارغ از این بحث که اساسا هنرجوی موسیقی تا چه اندازه مستعد است و یا پشتکار دارد، موضوع حضور در یک جمع نوازنده که ویژگی های مشترکی بین آنها دیده می شود، به خودی خود امری تاثیرگذار و سرنوشت ساز در آینده ی هنری هنرجویان عزیز است.
حضور هنرجوی موسیقی در دوره های گروه نوازی، پیامد های مثبت زیر را به همراه دارد :
۱- ایجاد شور و هیجان بیشتر که از افراد حاضر در گروه و انرژی جمعی آنها حاصل می شود.
۲- افزایش قدرت یادگیری در اثر شور و نشاط جمعی بیشتر
۳- ایجاد فضای رقابتی بین اعضای گروه و ترقیب شدن به تمرین و تلاش بیشتر
۴- هدفمند شدن آموزش موسیقی در گروه نوازی ها و ارکستر ها . زیرا معمولا هدف از انجام تمرین های
گروهی، برگزاری کنسرت و یا ضبط قطعات موزیکال خواهد بود.
۵- درک اخلاق حرفه ای و اصل انجام کار گروهی.
۶- آشنایی با ساختارهای تشکیل دهنده ی قطعات موسیقی