۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

آموزش آواز و سلفژ

آموزش آواز و سلفژ
سلفژ ساز حنجره است. تکنیکی آموزشی است برای آواز خوانی و آموزش نواک (صداها) که در آن هر نت را باید با فرکانس موسیقایی خودش خواند. سلفژ بخش‌های متعددی دارد که در این مقاله به معرفی و بررسی آن می‌پردازیم.
یکی از درس‌های مهم و همیشگی آکادمی های موسیقی در همه جای دنیا، درس سلفژ است؛ که تمام نوازندگان، خوانندگان، آهنگ‌سازان، تنظیم‌کنندگان موسیقی و رهبران ارکستر و تمام فعالان عرصه موسیقی باید روی این درس تسلط کامل داشته باشند. از آنجایی که موسیقی هم نوعی زبان است بنابراین باید بتوانیم مانند زبان مادری آن را بخوانیم و بنویسیم و این کار به کمک سلفژ ممکن می‌شود. اکثر صاحب نظران عرصه موسیقی سلفژ را پایه و اساس جدی در آموزش موسیقی می‌دانند. سلفژ در همه سطوح آموزش موسیقی از تحصیلات اولیه تا سطوح پیشرفته دانشگاهی آموزش داده می‌شود.