۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

ملودیکا
ساز ملودیکا با نام‌های پیانیکا، هارمونیکای کلیدی یا ملودی هورن نیز شناخته می‌شود. ملودیکا یک ساز از خانوادهٔ سازهای هوا صدای آزاد زبانه‌دار مانند سازدهنی است. این ساز شامل یک صفحه کلید موسیقی در بالا است و توسط دمیدن هوا از طریق دهانهٔ ساز که در کنار آن قرار گرفته نواخته می‌شود که نمونه آن را در تصویر مشاهده می کنید. فشار یکی از کلیدهای صفحه کلید باعث باز شدن مسیر هوای سوراخ متناظر با کلید شده و هوای ورودی باعث به ارتعاش درآمدن زبانه و تولید صدا می‌شود. حجم صدای این ساز معمولاً دو تا سه اکتاو است. ملودیکا کوچک، سبک و قابل حمل می‌باشد و در آموزش موسیقی به خصوص در آسیا مشهور است. ساز ملودیکا نوای بسیار دلنشینی دارد و معمولا در همراهی با اجراهای صحنه ای در ارکسترهای پاپ حضور دارد.