۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

سه تار
سه‌تار از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است که در ساخت آن از چوب، فلز، زه یا نخ نایلون استفاده می شود. سه تار در گروه سازهای سنتی ایرانی قرار میگیرد و معمولا نقش پررنگی در اجرای ارکسترهای سنتی ایفا می کند. وسعت سه تار نزدیک به سه اکتاو است. سه‌تار را معمولاً با مضراب نمی‌نوازند بلكه با ناخن (انگشت سبابه)، نواخته می‌شود. سه‌تار و انواع سازهای شبیه به‌ آن مانند تنبور و دوتار و چگور در نواحی مرکزی آسیا و خاورمیانه رواج داشته‌است.
دوره های آموزش سه تار زیر نظر بهترین اساتید متخصص در حوزه سازهای ایرانی در آموزشگاه موسیقی کمان برگزار می شود.