۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

تنبک
تنبک یا تمبک از نظر نوازندگی (انگشت گذاری) رنگ های صوتی و ساختمان فیزیکی اش یکی از پیشرفته ترین و پیچیده ترین سازهای کوبه ای جهان محسوب می شود.
این ساز از چوب درخت گردو، افرا یا توت به صورت یک تکه در دو قسمت تنه (حجیم تر) و نفیر (باریکتر) در اندازه های مختلف ساخته میشود و ساختمانی شبیه به جام دارد.
طول تنبک از دهانه بزرگ تا دهانه کوچک ۴۴ سانتی متر است. هنگام نوازندگی تنبک را افقی ب صورتی که دهانه بزرگتر روبه پایین باشد روی ران پا میگذارند و با دو دست بر پوست ضربه میزنند.
در دهه های اخیر با همت تنبک نوازان ، این ساز پیشرفت شایانی کرده است.
در این راستا میتوان از حسین تهرانی پدر تنبک نواز ایرانی اشاره کرد.
دوره های آموزش ساز تنبک به صورت تخصصی در آموزشگاه موسیقی کمان برگزار می شود.