۴۴۰۱۰۶۷۶(021)

۴۴۱۱۹۷۹۲(021)

خدمات آموزشی
فن یا تکنیک آواز خوانی تسلط بر تنفس صحیح، داشتن حنجره ای کاملا آزاد ، قدرت به کارگیری آگاهانه حفره های تشدید صوت، مهارت در تلفظ دقیق کلمات و چالاکی عضلات مربوط به آن و رابطۀ آنها با تنفس و قدرت شنوایی دقیق اصوات و ادای صحیح آنها گفته می شود که در دوره های آموزشگاه موسیقی کمان به هنرجویان دوره آواز و سلفژ آموزش داده می شود. تکنیک آواز تسلط بر فن آوازخوانی است و در مورد هنرمند آوازخوان به کارگیری این فن برای بیان احساسات نهفته در یک آواز و به گونه ای آفرینش دوبارۀ آن هنگام خواندن با احساس درونی اش است. از توضیحات بالا می‌توان نتیجه گرفت پرورش خواندن آواز عبارت است از انجام دادن تمرین هایی هدفمند، جدا از یادگیری یک ترانه یا گوشه های یک دستگاه یا تصنیف برای فراگیری تنفس صحیح، آزادسازی صدا از هر گونه تنش بازدارنده، تقویت کردن و تحرک بخشیدن به عضلات مربوط به گفتار ، پرورش شنیدن صحیح اصوات و ادای دقیق و تمیز آنهاست.